Tin tức - Sự kiện
  • Giữ gìn và phát huy tinh thần hiếu học

    27/08/2018 05:00' CH
    Khen thưởng các cháu học sinh khá, giỏi, thi đỗ đại học là hoạt động thường niên được Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ (Petrolimex Cần Thơ) duy trì trong những năm qua nhằm ghi nhận, biểu dương và khuyến khích lòng hiếu học, tinh thần phấn đấu rèn luyện về mọi mặt của các cháu học sinh là con CB-CNV Lao động trong toàn Công ty. Hoạt động khuyến học này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Công ty đối với đời sống vật chất và tinh thần của người lao động để họ yên tâm công tác và cống hiến.
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
21.620
22.050
21.470
21.890
19.910
20.300
18.160
18.520
18.060
18.420
16.550
16.880
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại